fbpx

Pravila komentarisanja

Komentar neće biti odobren:

  • ako sadrži govor mržnje, psovke, uvrede, poziva na diskriminaciju i slično;
  • ako se autor predstavio koristeći neprikladne izraze ili uneo lažnu/nepostojeću email adresu;
  • ako sadrži poverljive lične podatke drugih osoba;
  • ako se sadržaj komentara ne odnosi na komentarisanu objavu;
  • ako sadrži previše gramatičkih i pravopisnih grešaka ili je u celini ispisan velikim slovima (caps lock);
  • ako sadrži linkove na čijem se odredištu može naći virus;

Da ne bude da nisi znao/la…

  • sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala Stonitenis.org i njegovog urednika, već samo autora komentara;
  • email adresa koju unosiš prilikom slanja komentara, biće vidljiva isključivo uredniku portala i neće biti javno objavljena;
  • portal Stonitenis.org će o svakoj promeni Pravila komentarisanja unapred obaveštavati svoje čitaoce;

Ukoliko i dalje imaš nejasnoća oko komentarisanja, kontaktiraj nas.

Najnovije vesti